Witamy Państwa na stronie Versus Plus.
Dzięki niej będą mogli Państwo zapoznać się z szeroką ofertą naszych usług oraz dowiedzieć się wielu przydatnych informacji na temat działalności naszej firmy.

Razem z innymi tworzymy i uczestniczymy w mazowieckim konsorcjum na rzecz pomocy poszkodowanym

Niniejsza oferta jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem skierowanym do klientów flotowych, firm transportowych, zakładów naprawczych, ubezpieczycieli i osób fizycznych.


Firma Versus Plus zapewnia szeroki wachlarz usług specjalistycznych w dziedzinie ubezpieczeń i dochodzenia roszczeń.
Nowatorski charakter tego rozwiązania polega na połączeniu profesjonalnej obsługi likwidacyjnej szkód spowodowanych przez kontrahenta - AC lub wyrządzonych kontrahentowi - OC (niezależnie od tego kto jest ubezpieczycielem sprawcy szkody i gdzie znajduje się jego siedziba, nawet poza granicami kraju) z indywidualnym programem obsługi serwisowej i powypadkowej flot samochodowych.
Inaczej mówiąc na podstawie zawartej umowy i udzielonego pełnomocnictwa firma Versus Plus zobowiązuje się do kompleksowej obsługi likwidacyjnej każdego rodzaju szkód komunikacyjnych (i nie tylko), od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie (np. telefonicznie) poprzez gromadzenie wymaganej dokumentacji i przekazanie jej do właściwego ubezpieczyciela, aktywne uczestnictwo w oględzinach i kwalifikacji stwierdzonych uszkodzeń, aż do wyegzekwowania należnych kwot odszkodowania włącznie, na konto kontrahenta, lesingodawcy lub wskazanego zakładu naprawczego w zależności od upoważnienia.

Korzyści płynące ze współpracy z firmą Versus Plus gwarantują oszczędność czasu, minimum zaangażowania po stronie kontrahenta, solidność i skuteczność w dochodzeniu należnych odszkodowań oraz fachową reprezentację w sprawach spornych a w uzasadnionych przypadkach przejmowanie wierzytelności w stosunku do ubezpieczycieli dla zapewnienia płynności finansowej klienta.


Zachęcamy do współpracy i poszerzania własnych możliwości!

Tworzenie stron www