Witamy Państwa na stronie Versus Plus.
Dzięki niej będą mogli Państwo zapoznać się z szeroką ofertą naszych usług oraz dowiedzieć się wielu przydatnych informacji na temat działalności naszej firmy.

Razem z innymi tworzymy i uczestniczymy w mazowieckim konsorcjum na rzecz pomocy poszkodowanym

Niniejsza oferta jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w skali całego kraju skierowanym do zakładów naprawczych, ubezpieczycieli, klientów flotowych i osób fizycznych.


Firma Versus Plus zapewnia szeroki wachlarz usług specjalistycznych w dziedzinie ubezpieczeń, dochodzenia roszczeń oraz promocji kontrahentów na rynku lokalnym i regionalnym, poprzez zintegrowany system przepływu informacji i bezpośredniego oddziaływania na klientów.
Nowatorski charakter tego rozwiązania, polega na promowaniu usług motoryzacyjnych (i nie tylko) na etapie zawierania ubezpieczenia, niezależnie od wyboru ubezpieczyciela i zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. To oznacza, że już w momencie zawierania ubezpieczenia a nie w dniu likwidacji szkody klient otrzymuje listę współpracujących zakładów naprawczych, ewentualnie dane tylko jednego, konkretnego warsztatu, ze względu na osobiste preferencje lub wymogi serwisowe oraz bonus w postaci gwarantowanej w miejscu zamieszkania obsługi likwidacyjnej niezależnie od tego kto jest ubezpieczycielem sprawcy szkody i gdzie znajduje się jego siedziba (nawet poza granicami kraju).

Korzyści płynące ze współpracy pomiędzy zakładem naprawczym a firmą Versus Plus nie ograniczają się jednak tylko do promocji usług blacharsko-lakierniczych, ale gwarantują również zwiększenie popytu na usługi mechaniczne i diagnostyczne (przeglądy techniczne, naprawy serwisowe, itp.) oraz profesjonalną reprezentację (pełną obsługę likwidacyjną szkód) i dochodzenie roszczeń w sprawach spornych a w uzasadnionych przypadkach przejmowanie wierzytelności w stosunku do ubezpieczycieli dla zapewnienia płynności finansowej zakładu naprawczego.


Zachęcamy do współpracy i poszerzania własnych możliwości!

Tworzenie stron www